ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง