messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลสมหวัง จัดการคัดเลือกนักกีฬากรีฑา ระดับตำบลสมหวัง จ[10 กรกฎาคม 2567]
แผนการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคลัมปี สกิน ในโคพื้นเมือง เทศบาลตำบลสมหวัง[8 กรกฎาคม 2567]
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์[5 กรกฎาคม 2567]
ร่วมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม[1 กรกฎาคม 2567]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567[28 มิถุนายน 2567]
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567[27 มิถุนายน 2567]
เข้าร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน[26 มิถุนายน 2567]
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และร่วมลงนาม MOU[18 มิถุนายน 2567]
การประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นพัทลุง" งานสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี 2567[15 มิถุนายน 2567]
ร่วมเคารพธงชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน[10 มิถุนายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 - 10 (ทั้งหมด 312 รายการ)