เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

เทศบาลตำบลสมหวัง พร้อมด้วยพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณสะพานเปลวหน้าวัดพังกิ่งและรอบๆข้างรั้วกำแพง รพ.สต.บ้านพังกิ่ง (24 ภาพ)
รายละเอียด : วัน พุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาย จิรพงศ์ สงแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง นาย ประเสิรฐ หมานมา ที่ปรึกษานายกฯ นาย ยศภูมิ ดวงจิตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสมหวัง พร้อมด้วย นาย สุชาติ บุญแสง ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง นาย กิตติพงษ์ สังเมียน รองประธานสภาฯ นาย พลนฤทธิ์ ทองรุต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังเขตที่2 และนาย สุดใจ สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่1 พร้อมด้วยพนักงานจ้างเทศบาลสมหวัง ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณสะพานเปลวหน้าวัดพังกิ่งและรอบๆข้างรั้วกำแพง รพ.สต.บ้านพังกิ่ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านพังกิ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านพังกิ่ง เกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางสายดังกล่าว และอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อกับ รพ.สต.บ้านพังกิ่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณท่าน นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังที่ได้สั่งการให้ดำเนินการทันที รวดเร็ว และขอขอบคุณ สัปปะรดหวานๆจากชาวบ้านพังกิ่ง #เทศบาลสมหวังรับใช้ประชาชน Tel:074605118
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54