เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาง นิตยา ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวัน จันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ (44 ภาพ)
รายละเอียด : วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาง นิตยา ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวัน จันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ ในส่วนสถานที่ภายในและรอบๆศูนย์ฯมีความพร้อมสำหรับการรับมือในการเปิดเทอม รวมถึงอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน คณะครู บุคลากรและการรับมือภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 และได้มีการฉีดหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายภายในศูนย์ฯและรอบๆศูนย์ฯแล้ว ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สิบตำรวจโท กัมพล สุขเอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังเขตที่1 และเลขานุการสภาฯ ที่ได้มอบน้ำดื่มจำนวน ๑๐ โหล เพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง โดยมีนาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง คณะผู้บริหารและนาง วัชชริดา เพชรย้อย นักวิชาการด้านการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลสมหวัง เป็นผู้รับมอบ เทศบาลสมหวังรับใช้ประชาชน Tel:074605118 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81