เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

ประชุมเตรียมความพร้อมและหาแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาในการรับมือกับการเปิดเทอมของเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
รายละเอียด : วัน ศุกร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐น. นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังและคณะผู้บริหาร ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนและหาแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาในการรับมือกับการเปิดเทอมของเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยบุคลากรสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสมหวัง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70