messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเลือกโครงการของทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลสมหวัง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายนิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และพนักงานเทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกับผู้นำท้องที่ รพ.สต. ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อเลือกโครงการของทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลสมหวัง มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
ผู้โพส : admin