messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพรุนาแด้โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๗๒-๐๒๑ สายวัดพังกิ่ง-บ้านนายคล่อง หมู่ที่ ๖ บ้านพรุนาแด้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นรวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านหวังตก โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแพน-ท่อบล๊อก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้ินที่รวมไม่น้อยกว่า 10,125.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย กว้าง 90 เมตร ยาว 120 เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed โครงการขุดลอกห้วยวังลี หมู่ที่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปริมาณดินขุดพร้อมตกแต่งคันคู 33,731 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 471
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1