ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลสมหวัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม้น้อยกว่า ๗๑๔.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....