ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุอ้ายตูม-เกาะทง หมู่ที่ ๖ ตำบลสมหวัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....