ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุอ้ายตูม-พรุนาแด้ หมู่ที่ ๕ ตำบลสมหวัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยทางยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....