ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน บธ ๓๔๙๔ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....