เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110