messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านวังถ้ำ บ้านหวังตก และบ้านหวัง หมู่ที่ 1 ,3 ,4 ตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศเทศบาลตำบลสมหวังเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพรุนาแด้โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพังกิ่ง-บ้านนายคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่องเผยแพร่ตารางวงเงินแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
เผยแพร่ตารางวงเงินแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 36
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3