messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box กองการศึกษาฯ
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู