เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file เทศบาลตำบลสมหวัง แจ้งแผนการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file เทศบาลตำบลสมหวัง แจ้งแผนการออกปฏิบัติงานตรวจเช็ค/ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะประจำสัปดาห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ "ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทอญ" ด้วยรักและห่วงใย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
photo ประชาสัมพันธุ์ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการบอกดิน เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดิน สำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
photo ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวังครั้งแรก ณ ห้องประสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 5 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2