เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธุ์ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการบอกดิน เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดิน สำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวังครั้งแรก ณ ห้องประสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 5 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 92 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำตำบลสมหวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116