messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่22 ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
สลบ.สธ. เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรของผู้บริโภคคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
เปิดรับสมัครแล้ว!!! เสริมแกร่ง SMEs เร่ง,คว้าโอกาสขยายตลาด B2G และ B2B poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง เรื่อง การายงานเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
find_in_page ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่สอบได้โครงการห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ขอเชิญชวนเที่ยว ชม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ เล่ม ก 746037 - ก 746040 จำนวน 4 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
เทศบาลตำบลสมหวัง ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
#17SDGsแค่นี้เราทำได้ #SDGSummit poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5