messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder สมัยประชุมสภาเทศบาล
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ สมัยแรก
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1