messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ