เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชกสภา ขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องในตำบลสมหวัง (10 ภาพ)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในเขตเทศบาลสมหวัง (24 ภาพ)
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 วันที่13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง (7 ภาพ)
เทศบาลตำบลสมหวังมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 รับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (10 ภาพ)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังทั้งสองเขต ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค...
วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสมหวัง ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มให้แก่บุคคลที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (7 ภาพ)
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล มอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่กักตัว หมู่ที่3และหมู่ที่4 (17 ภาพ)
 
image ส่งเสริมกิจกรรมและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว "นาเราเขาหวัง โฮมสเตย์"
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว "พรุนาแด้"
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธุ์ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9

public หนังสือราชการกรมฯ
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ