messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยแรก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวังครั้งแรก ณ ห้องประสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 5 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2