เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุม เพื่อร่วมหาแนวทาง แก้ไข ในการประชาสัมพันธ์ และบริการช่วยเหลือประชาชน
บรรยากาศเปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง และคณะผู้บริหาร มอบของรางวัลให้ชากาดจังหวัดพัทลุง
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอมวันแรก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" (63 ภาพ)
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กตำบลสมหวัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (38 ภาพ)
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม (17 ภาพ)
เทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตำบลสมหวัง เพื่อบริการทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้กิจกรรม "สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565" (42 ภาพ)
 
image ส่งเสริมกิจกรรมและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว "นาเราเขาหวัง โฮมสเตย์"
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว "พรุนาแด้"
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลสมหวัง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 104
สัปดาห์นี้2,597
เดือนนี้9,028
ปีนี้108,336
ทั้งหมด205,838


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ